Anders Berset

Anders Berset
  • Senior rådgivare, sektion för analys, Skattedirektoratet

Anders Berset, Senior rådgivare, sektion för analys, Skattedirektoratet
Anders Berset arbetar idag som Seniorrådgivare/Tillförordnad chef för Analysteamet på Skatteetaten. Anders har tidigare arbetat på Statistiska Centralbyrån i Norge och för den norska Riksrevisionen. Utbildad Nationalekonom (kand.pol) från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).

My Sessions