Barry van’t Padje

Barry van’t Padje
  • Program Manager, Fire Safety Intelligence. Amsterdam/Amstelland Fire Department

Barry van’t Padje, Program Manager, Fire Safety Intelligence. Amsterdam/Amstelland Fire Department
Barry van’t Padje är Information Manager på Brandkåren Amsterdam – Amstelland. Barry har studerat organisations-filosofi. En av of hans första job, var som filosof i den nya staden Almere (nära Amsterdam). Hans huvudinteresse var ”meningen med lokal demokrati” i en stad, som styrs av ett nätverk med stora organisationer. Senare specialiserade han sig i ”crisis and disaster management”. Han var en av pionjärerna som introducerade conceptet med ”resilient communities and emergent crisis management” i Nederländerna. Sen 2011 har han jobbat med conceptet fire safety intelligence: hur kan vi göra våra orter säkrare med big data, analytics och mobile internet?

My Sessions