Joakim Westerberg

Joakim Westerberg
  • Customer Intelligence, Ericsson

Joakim Westerberg, Customer Intelligence, Ericsson
Joakim har jobbat i en internationell miljö i över 20 år, först som forskarstuderande i teoretisk fysik på Stockholms Universitet, därefter inom telekom på Ericsson, både i Sverige och Latinamerika. Under tiden på Ericsson har Joakim arbetat inom vitt skilda områden som R&D, tekniskt säljstöd, försäljning, strategisk marknadsföring, analytics samt konkurent- och omvärldsanalys. Inom rollen som konkurent- och omvärldsanalytiker, så har Joakim de senaste fem åren gjort Win-Loss analyser samt varit med och utveckla och genomföra intervjuer som ligger till grund för Win-Loss analyser. Joakim startade även ett nätverk inom analytics på Ericsson. Joakim är certifierad professionell coach (ICC, International Coaching Community), och var med och startade upp ett coach-nätverk inom Ericsson. Han är även med i ett program för mentorskap inom Ericsson, och fungerar där som mentor. Joakim har en MBA vid Blekinge Tekniska Högskola samt är certifierad Master of Competitive Intelligence vid ACI, Academy of Competitive Intelligence.

My Sessions