Johan Magnusson

Johan Magnusson
  • Docent, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

Johan Magnusson, Docent, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet
Johan Magnusson, PhD är styrningsforskare fokuserad på att stärka modellinnovationen inom svenskt näringsliv. Han är biträdande forskningsledare, för forskningsprogrammet ”Competing on Visualization”. Samt aktiv i den generella diskussionen, kring hur organisationer skall stärka sitt digitala ledarskap.

My Sessions