Magdalena Tropp

Magdalena Tropp
  • Samordnare Verksamhetsstyrning, Stockholm Vatten AB

Magdalena Tropp, Samordnare Verksamhetsstyrning, Stockholm Vatten AB
Magdalena Tropp är biolog med inriktning på miljöledning och har tidigare arbetat med miljö- och kvalitetsledningsfrågor. Nu arbetar hon med verksamhetsstyrning och ansvarar för ett beslutsstödssystem samtidigt som hon har en fot kvar i miljöarbetet på Stockholm Vatten. Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag som levererar dricksvatten till över en miljon människor i Stockholmsområdet. Bolaget tar också hand om och renar avloppsvattnet på bästa sätt för att ta ett helhetsgrepp om miljön. På Stockholm Vatten fokuseras innehållet i beslutsstödet på bolagets balanserade styrkort och bestäms utifrån användarnas behov av information för att nå målen.

My Sessions