Magnus Gunnarsson

Magnus Gunnarsson
  • Utredare, Ekonomistyrningsverket

Magnus Gunnarsson, Utredare, Ekonomistyrningsverket
Magnus var under 2015, ansvarig för framtagandet av ESV:s rapport “Fördjupat IT-kostnadsuppdrag”, på uppdrag av Regeringen. Den visar att många myndigheter har mycket kvar att jobba med, gällande kostnadskontroll av IT, portföljhantering, nyttohemtagning etc. Magnus har lång erfarenhet från offentlig sektor bland annat regeringskansliet och Socialstyrelsen.

My Sessions