Mats Holmström

Mats Holmström
  • Data Scientist, Analytic Expert, SEB

Mats Holmström, Data Scientist, Analytic Expert, SEB
Mats Holmström har arbetat i den internationella finansiella industrin i runt 10 år. Han har bland annat arbetat i London, Frankfurt, Hong Kong och Sydney. Efter att ha slutfört ett större projekt på Macquarie Bank runt analys och data governance, är Mats idag tillbaka i Stockholm. Mats arbetar som data scientist och analytiker på SEB. I den rollen ingår det att göra analyser för alla olika enheter i banken. Mats är övertygad om att hur ett företag använder, vårdar och drar insikter från sin data, kommer komma vara en av de avgörande faktorerna för ett framgångsrikt företag i framtiden.

My Sessions