Esri Sverige

Esri Sverige

Om Esri Sverige
Esri Sverigeär landets största leverantör av GIS (Geografiska Informationssystem). Vi tillför den geografiska dimensionen till befintliga IT-system och förvandlar svårsmält marknadsfakta till lättöverskådliga kartor, som bidrar till bättre beslutsunderlag.

Esri Sverige är svensk distributör av programvaran ArcGIS från Esri Inc, och tillhandahåller även andra ledande programvaror för GIS. Vi har 100 anställda i Sverige och kontor i Gävle, Stockholm, Falun, Malmö, Karlskrona, Växjö, och Jönköping.