Exopen

Exopen

Om Exopen
Exopen utvecklar tjänster och produkter för budget/forecast och rapportering.
Vi har idag över 300 kunder som vi hjälper med allt från enklare rapportlösningar
till kompletta beslutstöd för större koncerner. Företag som väljer Exopens lösningar
lösningar är flexibla och skalbara. Allt i en lösning. Både i Excel och på webben.

För mer information: http://www.exopen.se/