Qlik

Qlik

Om Qlik
Qlik® levererar intuitiva lösningar för datavisualisering med självbetjäning, applikationer för guidad analys och inbäddad analys till cirka 40 000 kunder över hela världen. Företag av alla storlekar och i alla branscher använder sig av lösningar från Qlik för att visualisera och utforska information för att ta bättre beslut. Qliks BI lösningar tillvaratar den kollektiva intelligensen hos alla människor i en organisation genom att ge alla medarbetare möjlighet att kunna se hela bilden i sina data.

För mer information: http://www.qlik.com/us/