Solver

Solver

Om Solver
Solver är ett globalt ledande produktbolag inom budget och planering samt i Sverige även ett konsultbolag med fokus på Microsoft Business Intelligence och Performance Management.

Solver är listad av Gartner Group över de etablerade leverantörerna inom området Performance Management och erbjuder helt igenom Microsoftbaserade lösningar inom budget, prognos, BI/DW samt koncernkonsolidering i ett och samma verktyg, BI360.