Virteco

Virteco

Om Virteco
Virteco är ett företag som hittar nya och innovativa sätt att visualisera och analysera information. Genom att använda modern teknik och utmana normer, skapar vi nya sätt att använda data som ett verktyg för att ta snabbare och bättre beslut. Samtidigt som vi ökar transparensen och kunskapen.